FC 돌라니 2-1 Hnevotin 2017-06-04 15:00

Weather: Rainy Pitch: Good

FC 돌라니   Hnevotin
2 Goals 1
2 Corners 1
1 Corners (Half) 1
1 옐로우카드 4
0 래드카드 0
0 페널티골 수 0
0 부상 1
0 선수교체 0
109 109
공격
116 116
48 48
위협적인 공격
44 44
4 4
샷온 타겟
3 3
9 9
샷오프 타겟
8 8

Pts

H F
0 2
1 1

Events

 • 8' - 1st Corner - Dolany
 • 11' - 2nd Corner - Hnevotin
 • 17' - 1st Yellow Card - (Dolany)
 • 30' - 1st Goal - (Hnevotin) -
 • 0-1: First Half Score
 • 49' - 2nd Goal - (Dolany) -
 • 53' - 3rd Corner - Dolany
 • 55' - 3rd Goal - (Dolany) -
 • 60' - 2nd Yellow Card - (Hnevotin)
 • 71' - 3rd Yellow Card - (Hnevotin)
 • 78' - 4th Yellow Card - (Hnevotin)
 • 82' - 5th Yellow Card - (Hnevotin)
 • 2-1: Second Half Score