Anatoly Ilin

Moscow Liga Pro 02/05 02:34 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 10-12
Moscow Liga Pro 02/05 02:00 - Anatoliy Ilyin v Vitaly Antonov 12-13
Moscow Liga Pro 02/05 02:00 - Alexey Agapov v Anatoliy Ilyin 11-8
Moscow Liga Pro 02/05 00:00 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 9-8
Moscow Liga Pro 02/05 00:00 - Anatoliy Ilyin v Evgeniy Ilyukhin 7-11
Moscow Liga Pro 02/03 03:00 - Anatoly Ilin v Sergey Maksakov 10-7
Moscow Liga Pro 02/03 03:00 - Anatoly Ilin v Igor Mihaylov 10-8
Moscow Liga Pro 02/03 02:00 - Artem Slashchev v Anatoly Ilin 2-10
Moscow Liga Pro 02/03 01:30 - Anatoly Ilin v Sergey Maksakov 8-2
Moscow Liga Pro 02/03 00:30 - Dmitry Balakin v Anatoly Ilin 8-10
Moscow Liga Pro 01/22 03:00 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoly Ilin 5-10
Moscow Liga Pro 01/22 02:00 - Anatoly Ilin v Evgeniy Ilyukhin 10-8
Moscow Liga Pro 01/22 01:00 - Stanislav Bychkov v Anatoly Ilin 8-4
Moscow Liga Pro 01/21 23:30 - Anatoly Ilin v Igor Mihaylov 10-10
Moscow Liga Pro 01/21 22:30 - Andrey Andreev v Anatoly Ilin 2-5
Moscow Liga Pro 01/13 03:06 - Anatoliy Ilyin v Igor Mihaylov 8-10
Moscow Liga Pro 01/13 01:00 - Anatoliy Ilyin v Igor Mikhailov 13-12
Moscow Liga Pro 01/13 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Anatoliy Ilyin 6-10
Moscow Liga Pro 01/12 23:00 - Artem Slashchev v Anatoliy Ilyin 9-10
Moscow Liga Pro 01/12 22:00 - Anatoliy Ilyin v Igor Zemit 11-10
Moscow Liga Pro 01/02 02:35 - Anatoliy Ilyin v Dmitry Balakin 0-0
Moscow Liga Pro 01/02 01:00 - Anatoliy Ilyin v Timofey Shatilov 4-11
Moscow Liga Pro 01/02 00:00 - Stanislav Bychkov v Anatoliy Ilyin 7-11
Moscow Liga Pro 01/01 23:00 - Dmitry Balakin v Anatoliy Ilyin 8-10
Moscow Liga Pro 01/01 22:00 - Anatoliy Ilyin v Igor Mikhailov 11-5
Moscow Liga Pro 12/31 03:04 - Timofey Shatilov v Anatoliy Ilyin 10-8
Moscow Liga Pro 12/31 01:30 - Igor Mikhailov v Anatoliy Ilyin 6-11
Moscow Liga Pro 12/31 00:00 - Anatoliy Ilyin v Timofey Shatilov 9-10
Moscow Liga Pro 12/30 22:30 - Anatoliy Ilyin v Dmitry Balakin 10-9
Moscow Liga Pro 12/30 21:30 - Stanislav Bychkov v Anatoliy Ilyin 6-11