Evgeniy Ilyukhin

Moscow Liga Pro 03/29 19:00 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 2-3
Moscow Liga Pro 03/29 18:30 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Ramensky 2-3
Moscow Liga Pro 03/29 17:00 - Evgeniy Ilyukhin v Oleg Kutuzov 0-3
Moscow Liga Pro 03/29 16:00 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/29 07:30 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-1
Moscow Liga Pro 03/29 06:00 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 1-3
Moscow Liga Pro 03/29 05:00 - Igor Ramensky v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Moscow Liga Pro 03/29 04:30 - Evgeniy Ilyukhin v Alexey Ermilov 3-0
Moscow Liga Pro 03/28 19:30 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/28 18:00 - Evgeniy Ilyukhin v Igor Ramensky 1-3
Moscow Liga Pro 03/28 17:30 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 1-3
Moscow Liga Pro 03/28 16:00 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-0
Moscow Liga Pro 03/24 03:30 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/24 01:30 - Artem Suntsov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/24 00:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Balakin 3-1
Moscow Liga Pro 03/23 22:55 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-1
Moscow Liga Pro 03/23 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 11-8
Moscow Liga Pro 03/23 21:30 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 16:00 - Dmitry Sebekin v Evgeniy Ilyukhin 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 14:30 - Anton Mohnachev v Evgeniy Ilyukhin 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 13:30 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 13:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Sebekin 2-3
Moscow Liga Pro 03/22 02:42 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 8-11
Moscow Liga Pro 03/22 01:30 - Evgeniy Ilyukhin v Artem Suntsov 2-3
Moscow Liga Pro 03/22 00:30 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Korneev 1-3
Moscow Liga Pro 03/21 23:30 - Oleg Kutuzov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/21 22:00 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/20 12:00 - Vladimir Kasatkin v Evgeniy Ilyukhin 7-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/20 11:00 - Evgeniy Ilyukhin v Dmitry Sebekin 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/20 09:30 - Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Kasatkin 0-3