Nikita Sukharnikov

Moscow Liga Pro 03/17 02:00 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov 3-2
Moscow Liga Pro 03/17 01:00 - Dmitry Balakin v Nikita Sukharnikov 3-0
Moscow Liga Pro 03/16 23:30 - Nikita Sukharnikov v Vladimir Kasatkin 11-8
Moscow Liga Pro 03/16 22:30 - Vladimir Mishakin v Nikita Sukharnikov 13-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 15:16 - Vladimir Kasatkin v Nikita Sukharnikov 13-15
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 13:00 - Nikita Sukharnikov v Aleksey Vlasov 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 12:00 - Dmitry Balakin v Nikita Sukharnikov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 15:30 - Igor Mikhailov v Nikita Sukharnikov 10-7
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 14:30 - Dmitry Korneev v Nikita Sukharnikov 12-13
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 13:30 - Nikita Sukharnikov v Igor Mikhailov 3-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/05 12:30 - Evgeniy Ilyukhin v Nikita Sukharnikov 9-10
Moscow Liga Pro 02/25 03:00 - Nikita Sukharnikov v Evgeniy Ilyukhin 11-8
Moscow Liga Pro 02/25 02:00 - Nikita Sukharnikov v Oleg Kutuzov 11-2
Moscow Liga Pro 02/25 01:00 - Artem Suntsov v Nikita Sukharnikov 3-11
Moscow Liga Pro 02/24 23:30 - Nikita Sukharnikov v Anatoliy Ilyin 9-5
Moscow Liga Pro 02/24 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Nikita Sukharnikov 9-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 15:02 - Aleksandr Akekseev v Nikita Sukharnikov 2-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 14:30 - Nikita Sukharnikov v Vladislav Rachkov 10-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 13:00 - Nikita Sukharnikov v Alexei Vlasov 6-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/20 12:00 - Aleksandr Alekseev v Nikita Sukharnikov 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/13 15:18 - Nikita Sukharnikov v Miroslav Minkov 6-4
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/13 14:00 - Nikita Sukharnikov v Ilya Novikov 11-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/13 13:30 - Igor Mihaylov v Nikita Sukharnikov 8-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/13 12:00 - Nikita Sukharnikov v Miroslav Minkov 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/04 18:59 - Nikita Sukharnikov v Igor Ramensky 10-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/04 17:52 - Igor Ramensky v Nikita Sukharnikov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/04 16:57 - Evgeniy Ilyukhin v Nikita Sukharnikov 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 02/04 16:36 - Nikita Sukharnikov v Stanislav Bychkov 4-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/31 07:30 - Ilya Novikov v Nikita Sukharnikov 12-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 01/31 06:30 - Nikita Sukharnikov v Andrey Doncenko -