Ilya Novikov

Moscow Liga Pro 03/29 19:30 - Igor Ramensky v Ilya Novikov 1-3
Moscow Liga Pro 03/29 18:00 - Ilya Novikov v Oleg Kutuzov 3-1
Moscow Liga Pro 03/29 17:30 - Igor Ramensky v Ilya Novikov 3-0
Moscow Liga Pro 03/29 16:00 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 3-2
Moscow Liga Pro 03/29 07:30 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-1
Moscow Liga Pro 03/29 06:00 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 1-3
Moscow Liga Pro 03/29 05:30 - Alexey Ermilov v Ilya Novikov 0-3
Moscow Liga Pro 03/29 04:00 - Ilya Novikov v Igor Ramensky 3-1
Moscow Liga Pro 03/28 19:00 - Igor Ramensky v Ilya Novikov 3-2
Moscow Liga Pro 03/28 18:30 - Ilya Novikov v Oleg Kutuzov 0-3
Moscow Liga Pro 03/28 17:00 - Ilya Novikov v Igor Ramensky 3-2
Moscow Liga Pro 03/28 16:00 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 15:30 - Ilya Novikov v Vladimir Beliakov 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 13:30 - Ilya Novikov v Anton Mohnachev 3-1
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/26 12:30 - Dmitry Sebekin v Ilya Novikov View
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 19:00 - Ilya Novikov v Igor Ramensky 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 17:30 - Ilya Novikov v Igor Zemit 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/24 16:30 - Dmitry Balakin v Ilya Novikov 2-3
Moscow Liga Pro 03/24 03:05 - Ilya Novikov v Aleksey Vlasov 3-2
Moscow Liga Pro 03/24 02:00 - Ilya Novikov v Aleksey Vlasov 3-0
Moscow Liga Pro 03/24 01:00 - Dmitry Balakin v Ilya Novikov 2-3
Moscow Liga Pro 03/23 23:30 - Ilya Novikov v Artem Suntsov 2-3
Moscow Liga Pro 03/23 23:30 - Ilya Novikov v Artem Suntsov 8-10
Moscow Liga Pro 03/23 22:55 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 3-1
Moscow Liga Pro 03/23 22:30 - Evgeniy Ilyukhin v Ilya Novikov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 15:35 - Ilya Novikov v Anton Mohnachev 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 15:00 - Ilya Novikov v Dmitry Sebekin 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 13:30 - Ilya Novikov v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/23 12:30 - Anton Mohnachev v Ilya Novikov 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/22 15:00 - Ilya Novikov v Igor Zemit 3-0