Alexei Vlasov

Moscow Liga Pro 03/24 03:05 - Ilya Novikov v Aleksey Vlasov 3-2
Moscow Liga Pro 03/24 02:00 - Ilya Novikov v Aleksey Vlasov 3-0
Moscow Liga Pro 03/24 00:30 - Artem Suntsov v Aleksey Vlasov 3-0
Moscow Liga Pro 03/23 23:00 - Aleksey Vlasov v Dmitry Balakin 3-0
Moscow Liga Pro 03/23 21:30 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 3-1
Moscow Liga Pro 03/22 02:42 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 8-11
Moscow Liga Pro 03/22 01:00 - Aleksey Vlasov v Oleg Kutuzov 3-2
Moscow Liga Pro 03/22 00:00 - Artem Suntsov v Aleksey Vlasov 3-1
Moscow Liga Pro 03/21 23:00 - Dmitry Korneev v Aleksey Vlasov 0-3
Moscow Liga Pro 03/21 22:00 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/21 11:33 - Dmitry Korneev v Aleksey Vlasov 11-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/21 10:00 - Aleksey Vlasov v Anton Mohnachev 11-9
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/21 09:30 - Dmitry Korneev v Aleksey Vlasov 11-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/21 08:00 - Aleksey Vlasov v Artem Suntsov 11-2
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 15:10 - Vladimir Zhulyabin v Aleksey Vlasov 12-14
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 13:00 - Aleksey Vlasov v Ilya Novikov 8-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/19 12:00 - Dmitry Sebekin v Aleksey Vlasov 9-5
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 15:30 - Aleksey Vlasov v Dmitry Balakin 5-11
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 14:00 - Dmitry Balakin v Aleksey Vlasov 10-8
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 13:00 - Nikita Sukharnikov v Aleksey Vlasov 8-10
Liga Pro FNTR Moscow Open 03/12 12:30 - Aleksey Vlasov v Vladimir Kasatkin 11-8
Moscow Liga Pro 03/10 02:51 - Aleksey Vlasov v Dmitry Balakin 4-11
Moscow Liga Pro 03/10 02:00 - Aleksey Vlasov v Vladimir Beliakov 11-6
Moscow Liga Pro 03/10 01:00 - Vladimir Zhulyabin v Aleksey Vlasov 8-11
Moscow Liga Pro 03/09 23:30 - Aleksey Vlasov v Dmitry Balakin 10-9
Moscow Liga Pro 03/09 22:30 - Vladimir Kasatkin v Aleksey Vlasov 12-11
Moscow Liga Pro 03/03 03:03 - Aleksey Vlasov v Miroslav Minkov 5-11
Moscow Liga Pro 03/03 02:00 - Aleksey Vlasov v Ilya Novikov 10-7
Moscow Liga Pro 03/03 01:00 - Vladimir Kasatkin v Aleksey Vlasov 9-11
Moscow Liga Pro 03/02 23:30 - Aleksey Vlasov v Evgeniy Ilyukhin 10-4